Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Šta raditi u slučaju gubitka saobraćajne dozvole?

Šta raditi u slučaju gubitka saobraćajne dozvole?

Objavljeno: 07/03/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-saobracajna-dozvola

Gubitak saobraćajne dozvole potrebno je prijaviti i podneti zahtev za izradu nove. U slučaju da Vas zaustavi saobraćajna policija, registraciona nalepnica jeste dokaz o registraciji vozila i na osnovu nje se može utvrditi rok važenja registracije ali svakako je potrebno imati kompletnu dokumentaciju. 

U slučaju da izgubite saobraćajnu dozvolu, ili se na njoj usled oštećenja ne vide jasno podaci o vozilu, veoma jednostavno se može izdati odgovarajući duplikat uz određenu novčanu nadoknadu.

U slučaju gubitka ili oštećenja nove saobraćajne dozvole nećete pretrpeti značajan trošak u odnosu na to koliki trošak može predstavljati neosigurano oštećeno ili ukradeno vozilo. Rešenje je kasko osiguranje vozila – kontaktirajte Konektu Plus, posrednika u osiguranju sa 10 godina iskustva. Pošaljite nam upit ovde ili nas pozovite telefonom.

Pre podnošenja zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole potrebno je u MUP-u prijaviti nestanak stare saobraćajne dozvole. 

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, u policijskoj stanici potrebno je da priložite sledeća dokumenta:

Registracioni list.

Popunjenu izjava o razlozima i okolnostima vezanim za nestanak saobraćajne dozvole.

Dokaz o prijavi nestanka dozvole iz MUP-a.

Razlike u cenama kasko osiguranja za isti vrstu vozila mogu biti nekoliko stotina hiljada dinara! Pročitajte više ovde ili zatražite ponudu kasko osiguranja.

Dokaz o identitetu vlasnika – važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, potrebna je važeća putna isprava, i za pravna lica potreban je dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa. 

Uplatnica generisana na portalu eUprava