Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

ŽIVOTNA OSIGURANJA

FIZIČKA LICA

Osiguranje života za slučaj smrti - RIZIKO

Riziko osiguranje života je posebna vrsta životnog osiguranja koja se odnosi samo na osiguranje za slučaj smrti. Kod ovakve vrste životnog osiguranja nema štednje. Po isteku perioda osiguranja, nema isplate osigurane sume.

Postoji mogućnost ugovaranja i višestruke osigurane sume za slučaj nastupa smrti usled nezgode.

Kod klasičnog riziko osiguranja za relativno nisku mesečnu premiju osiguravate se na vrlo visoke osigurane sume.

Riziko osiguranje se može koristiti kao garancija za otplatu kredita kod banaka, jer obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca korisniku osiguranja u slučaju smrti osiguranog lica.

Poverite svoje poverenje timu Konekte Plus, lideru kada je u pitanju posredovanje u životnom osiguranju na teritoriji Srbije.

Moja ponuda