Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Zašto broker?

Kada je u pitanju vaš biznis, tu smo da uradimo analizu postojećih osigravajućih pokrića, a sa druge strane da ukažemo na kapitalne rizike i potrebe za prevencijom ili osiguranjem.

Vama i Vašoj porodici je na raspolaganju lični broker koji će saslušati vaše želje i potrebe za osiguranjem vaše imovine. Pored toga možemo vam pomoći da rešite neke bitne finansijske izazove u budućnosti i da na vreme obezbedite kvalitetno školovanje dece, adekvatnu zdravstvenu zaštitu za porodicu i dopunske prihode za dostojanstven život u penziji.

Naš tim preuzima na sebe, da u komunikaciji sa vodećim osiguravajućim kućama, pronadje optimalanu ponudu za vas. To podrazumeva prikupljanje kompletne dokumentacije i analizu ponude osiguranja u cilju pravovremenog prepoznavanja i izbegavanja potencijalno nepovoljnih uslova za klijenta.

KONEKTA PLUS svim svojim klijentima stoji na raspolaganju sve vreme trajanja ugovora o osiguranju da posavetuje i pomogne u postupku prijave, obrade i naplate šteta.

Vaše vreme i vaš novac su veoma vredni. Usmerite ih tamo gde vi želite, a svom brokeru prepustite da brine…

KONEKTA PLUS, da pravi izbor bude UVEK očigledan!