Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

PRAVNA LICA

Osiguranje imovine

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Često smo svedoci nepredvidivih događaja koji nanose ogromnu materijalnu štetu. Da li ste spremni da sav rizik od posledica na Vaše poslovanje preuzmete na sebe?Osiguranje od požara i drugih opasnosti predstavlja osnovno osiguravajuće pokrićekoje Vašu imovinu, osnovna i nenovčana obrtna sredstva štiti od požara i elementarnih nepogoda.

Ovom polisom osigurani su Vaši građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama, oprema - mašine i uređaji za rad, kao i zalihe.Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, hartije od vrednosti i drugo.

Polisa ove vrste osiguranja nudi Vam, pre svega, zaštitu od osnovnih imovinskih rizika:

 • Požara;
 • Provalne krađe i razbojništva;
 • Izlivanja vode iz instalacija;
 • Udara groma, oluje, grada;
 • Pada letelice;
 • Uličnih manifestacija i demonstracija.
 • Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za rizike:
 • Poplave, bujice i visoke vode, izlivanja vode iz instalacija, klizanja, sleganja i odronjavanja tla;
 • Snežne lavine, iscurenja (lekaže) radnog fluida ili zalihe iz sudova i instalacija, samozapalenja zaliha, udara nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat, izliva tečnog užarenog metala i loma predmeta izloženih u muzeju ili na izložbi.

Dodatne pogodnosti koje možete ostvariti:

 • Investiranje u Vašu bezbednost i ugradnju protivpožarne opreme, može Vam doneti pogodnosti kod zaključenja osiguranja;
 • Naknada troškova za otklanjanje i smanjenje štete;
 • Izdaci za raščišćavanje i rušenje, mpgu Vam biti nadoknađeni.

Osiguranje imovine od provalne krađe i razbojništva

Izveštaji iz medija i iskustva iz okoline nam predočavaju činjenice da su provalne krađe i razbojništva deo svakodnevice, kako kod nas, tako i u svetu. Čak i uz savremene mere obezbeđenja, dešava se da nečiji novac ili druge vredne stvari nestanu netragom. Jedan od najboljih načina za naknadu pričinjene štete je, svakako, osiguranje imovine od provalne krađe i razbojništva.

Polisom osiguranja imovine od provalne krađe i razbojništva Vaša imovina je zaštićena od:

 • Provalne krađe;
 • Razbojništva;
 • Pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva;
 • Vandalizma u toku izvršenja provalne krađe i razbojništva.

Ovom polisom osiguravaju se:

 • Pokretne stvari (nameštaj, uređaji, mašine i aparati, zalihe, umetnička dela, knjige, razne zbirke i vredni predmeti i sl.);
 • Gotov novac u raznim smestištima, dragocenosti, menice, čekovi, akcije;
 • gotov novac u menjačnicama, bankama, novac u prenosu;
 • Stvari radnika, stvari trećih lica primljenih na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje.

Vaša imovina ovom polisom zaštićena je od provalne krađe, razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili pretnjom), pokušaja izvršenja, vandalizma u toku izvršenja provalne krađe. Takođe, troškovi nastali zbog mera preduzetih za sprečavanje štete pokriveni su osiguranjem.

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Mašine, uređaji i aparati obezbeđuju Vam neometano obavljanje delatnosti, zato ne dozvolite da neočekivani kvar ili nespretno rukovanje i nehat ometa Vaše poslovanje i izazove neplanirane troškove.

Koji su rizici pokriveni?

 • Oštećenje ili uništenje mašina usled nezgode u pogonu u toku njihovog korišćenja;
 • Nespretnosti, nehata ili zle namere radnika i drugih lica.

Šta možete da osigurate?

 • Mašine;
 • Mašinski uređaji;
 • Aparati;
 • Instalacije, zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i dalekovodi, kablovi visokog i niskog napona, cevovodi, naftovodi, gasovodi i toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grejanja i klimatizacije, video zaštitni sistemi, telekomunikacioni vodovi i vodovi za prenos podataka, liftovi, antenski stubovi, personalni računari i još mnogo toga.

Koncept osiguranja od svih rizika olakšava Vam razumevanje kupljenog osiguravajućeg pokrića, a rešavanje šteta čini efikasnijim.

Osiguranje stakla od loma

Sa koliko god pažnje postupamo sa staklenim predmetima – lomovi se događaju. Stakla su najčešće žrtva nečije nepažnje, vremenskih neprilika, obesti trećih lica, ali i svakodnevnih pojava poput obične promaje. Njihova zamena često predstavlja izuzetno veliki trošak.

Osiguranje stakla od loma vam omogućava da nadoknadite troškove zamene i reparacije stakla ali i predmeta izrađenih od mermera, kamena, porculana i drugih materijala, ukoliko se na bilo koji način oštete i polome.

Predmet osiguranja su:

 • Sve vrste stakla, svetleći natpisi i reklame;
 • Slike, natpisi i ukrasi izraženi na osiguranim staklima;
 • Mermerne ploče i ploče od veštačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.
 • Porcelanski umivaonici, klozetske šolje;
 • Ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja);
 • Kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
 • Neonske i ostale svetleće cevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

Ukoliko se posebno ugovori, naknada se isplaćuje i za štete na slikama, natpisima i ukrasima ako je prouzrokovana istim štetnim događajem kao i šteta na samoj osiguranoj stvari, kao i štete na stvarima smeštenim u izlogu koje su oštećene ili uništene od direktnog udara osiguranih stvari.

Osiguranje objekta u izgradnji i montaži

Ne dozvolite da bilo šta omete kvalitet Vaše gradnje, poštovanje rokova i zadovoljstvo Vaših klijenata! Ako se bavite građevinskim radovima dobro vam je poznato gde sve leže rizici koji prate ovaj posao: sigurnost radnika, kvalitet materijala, sigurno skladištenje, nepouzdanost izvođača, kvar mašina i opreme, štete prema trećim licima, prirodne nepogode.

Ovom vrstom osiguranja mogu se osigurati:

 • Različiti građevinski objekti u izgradnji, podrazumevajući pod tim novogradnju i rekonstrukciju (popravke, dogradnje, nadogradnje...);
 • Oprema koja je namenjena za ugradnju u osigurani građevinski objekat;
 • Pomoćni objekti koji se koriste za izgradnju građevinskog objekta (pomoćne zgrade, skladišta, skele...);
 • Montažni radovi i oprema za montažu u sklopu izgradnje.

Ako se posebno ugovori, osiguravajuće pokriće se proširuje i na:

 • Već postojeće objekte na kojima se obavljaju rekonstrukcije;
 • Deo objekta u izgradnji, tj. pojedine građevinske i zanatske radove;
 • Pomoćni građevinski materijal i alat;
 • Građevinsku opremu i pomoćne objekte koji nisu obuhvaćeni predračunskom vrednošću radova;
 • Stacionarna plovna vozila i sl. za vreme gradnje na vodi;
 • Stvari radnika;
 • Nesamohodnu mehanizaciju;
 • Troškove za prekovremeni rad.

Ova polisa daje pokriće od svih "požarnih" i tehničkih rizika, i to od: požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), manifestacija i demonstracija, snežne lavine, poplave, bujice i visoke vode, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, loma opreme i građevinske/montažne nezgode.Osiguravajuća zaštita obuhvata nezgode tipa: greške u izvođenju radova, loma ili deformacije opreme, greške u projektovanju, dimenzionisanju i izboru materijala, havarije tokom probnog pogona.Možete ugovoriti i osiguranje odgovornosti prema trećim licima. To znači da će osiguranje umesto Vas obeštetiti treća lica i dati Vam pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe protiv Vas, a da investicioni radovi nisu usporeni.

Zatražite ponude svih osiguravajućih kuća

Moja ponuda