Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

O nama

Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta Plus d.o.o. nastalo je i razvija se u Srbiji. Zaposleni u društvu svoje karijere su gradili u različitim oblastima poslovanja, a stručno se usavršavali u oblasti osiguranja uz podršku domaćih i stranih stručnjaka. Jedan od najbitnijih razloga zašto je veliki broj kljenata poklonio svoje poverenje upravo Konekti plus d.o.o. je dobro poznavanje i razumevanje srpskog tržista i specfičnosti potreba njenih klijenata.

Danas je mogućnost izbora proizvoda osiguranja toliko velika da je klijentu potreban stručni savet kako bi napravio pravi izbor.

Konekta plus d.o.o., u zavisnoti od želja i potreba svojih klijenata, savetuje u izboru vrste osiguranja, procenjuje rizike od kojih se treba osigurati i na koji način.

Često je potrebno kombinovati više proizvoda različitih osiguravajućih društava u cilju sastavljanja „novog proizvoda“ koji bi bio optimalan za klijenta.

Konekta plus za klijente:

  • Obezbeđuje optimalne ponude štedeći vam novac i vreme koje ste do sada koristili u svrhu osiguranja;
  • Raspolaže ponudama svih vodećih osiguravajućih kuća, dok osiguravač raspolaže samo sopstvenim proizvodima;
  • Savetuje Vas i pomaže u postupku obrade šteta;
  • Svoje usluge ne naplaćuje klijentima i pri tom preuzima na sebe kompletnu stručnu i administrativnu uslugu, sve vreme trajanja Ugovora, uključujući direktno angažovanje u komunikaciji sa Društvom za osiguranje;
  • Zapošljava profesionalce u svom timu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju;
  • Poseduje autoritet kod osiguravajućih kuća zbog velikog broj klijenata u svom portfoliju;
  • Odlikuje se visokim nivoom usluga;

Posrednik u osiguranju Konekta Plus d.o.o. Beograd poseduje saglasnost i dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama osiguranja i registrovana je kod Agencije za privredne registre Srbije.

Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta Plus d.o.o. Beograd posebno garantuje klijentima da, u skladu sa ugovorima koje ima sa Društvima za osiguranje, premija osiguranja ne može biti veća nego kada samo Društvo za osiguranje daje samostalno ponudu bez Posrednika (brokera).