Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Predrasude o naplati osiguranja

Predrasude o naplati osiguranja

Objavljeno: 11/05/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-predrasude-o-naplati-osiguranja

Predrasude o naplati osiguranja su prilično raširene i često dovode do pogrešnih zaključaka. Mnogi ljudi imaju utisak da su osiguravajuće kuće spremne da se izvuku od isplate naknade za štetu ili da će izvršiti određene radnje kako bi izbegle plaćanje. Ovakve predrasude su uglavnom neprikladne i neosnovane, a zašto je to tako pročitajte u tekstu pred Vama.

Prvo i najvažnije, osiguravajuće kuće funkcionišu po principu isplate naknade za štetu koja je u skladu sa ugovorenim uslovima, odnosno potpisanom polisom osiguranja. Ove uslove zajedno sa premijom koju plaćate svaki mesec, dogovarate sa osiguravajućom kućom prilikom sklapanja ugovora. Ako se ugovoreni uslovi ispunjavaju, osiguravajuća kuća je u obavezi da isplati naknadu za štetu.

Poslovanje osiguravajuće kuće je regulisano zakonom i podleže strogoj kontroli od strane nadležnih organa što znači da je bilo koja malverzacija vrlo teško izvodljiva bez otkrivanja i kazne. Ovo je posebno važno kada se radi o velikim osiguravajućim kućama koje posluju na globalnom nivou jer su njihove aktivnosti podložne nadzoru u više zemalja.

Za sve vrste informacija i asistencije u vezi polisa osiguranja obratite se pouzdanom posredniku u osiguranju sa višegodišnjim iskustvom. Pišite nam na stanici kontakt ili nas pozovite telefonom.

Većina osiguravajućih kuća ima timove iskusnih stručnjaka koji su obučeni da procene štetu i izvrše isplatu naknade u skladu sa uslovima ugovora. Ovi timovi su zaduženi za osiguranje transparentnosti i pravilnog postupanja u svim slučajevima i koriste napredne tehnologije kako bi se osiguralo tačno procenjivanje štete i pravična isplata naknade.

Postoje različite vrste osiguranja sa različitim uslovima i ograničenjima što znači da se svaki slučaj procenjuje na osnovu specifičnih okolnosti i da je svaki slučaj drugačiji. Na primer, osiguranje od krađe automobila, kakav je kasko, će imati drugačije uslove i ograničenja u odnosu na osiguranje imovine od poplave. Ovi uslovi i ograničenja su precizno definisani u ugovoru o osiguranju i treba ih pažljivo pročitati pre sklapanja ugovora.

Predrasude o naplati osiguranja su često neutemeljene i neosnovane. Osiguravajuće kuće su zakonski regulisane, posluju transparentno i imaju stručne kadrove. Ako imate nedoumica u vezi osiguranja obratite se iskusnom posredniku u osiguranju