Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Obavezna osiguranja u Srbiji – četvrti deo

Obavezna osiguranja u Srbiji – četvrti deo

Objavljeno: 07/12/2023

Koja su sve osiguranja u Srbiji obavezna – čitajte u članku pred Vama. U našem prošlom članku pročitajte koja su obavezna osiguranja iz oblasti turizma, vazdušnog saobraćaja, železnice i brodarstva.

Obavezno osiguranje u pomorskoj plovidbi

U člаnu 67а Zаkоna о pоmоrskој plоvidbi postoji deo koji definiše оbаvеze prаvnih licа kоја оbаvlјајu pоslоvе pоsrеdоvаnjа pri zаpоšlјаvаnju pоmоrаcа. Ta pravna lica moraju imati оdоbrеnjе rеsоrnоg Мinistаrstvа zа оbаvlјаnjе оvih pоslоvа i ispunjavati uslоve koji su prоpisаni zаkоnоm kојim sе urеđuје zаpоšlјаvаnjе. Takođe je potrebno dа imајu i odgovarajuću pоlisu оsigurаnjа оd prоfеsiоnаlnе оdgоvоrnоsti zа nоvčаnе gubitkе kоје može prеtrpeti pоmоrаc kао pоslеdicu prоpustа u rаdu pоsrеdnikа u iznоsu оd nајmаnjе 5000 еvrа u dinаrskој prоtivvrеdnоsti pо jednom štеtnоm dоgаđајu.

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa višegodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi osiguranja pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom.

Prilikom potpisivanja ugovora o radu za pomorca, posrednik je obavezan da proveri da li brodar ima odgovarajuće osiguranje od odgovornosti za slučaj smrti ili telesne povrede pomorca u skladu sa odredbama merodavnog prava ili kolektivnog ugovora. Takođe, posrednik mora utvrditi da li brodar ima uspostavljen sistem repatrijacije pomoraca (u kontekstu navedene struke odnosi se na osnovno pravo na povratno putovanje) i obavestiti pomorca o tome. Članom 89 pomenutog zakona propisano je da je brodar dužan da zaključi osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo radi pokrića troškova povratnog putovanja članova posade broda.

Privatno zdravstveno osiguranje – koje su prednosti? Pročitajte ceo članak ovde.

Obavezno osiguranje u bezbednosti na radu 

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, u članu 53, propisano je da je poslodavac dužan da osigura zaposlene od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom u cilju obezbeđenja naknade štete.

Obavezno osiguranje i prava pacijenata 

Zakonom o pravima pacijenata, u članu 25, propisano je da je zdravstvena ustanova dužna da pre početka medicinskog istraživanja ima osiguranje za pacijenta koji učestvuje u istraživanju za slučaj da dođe do štete po zdravlje tog lica, koja je nastala medicinskim istraživanjem.

U našem sledećem članku pročitajte koja su još obavezna osiguranja u Srbiji, a ako želite da pročitate ceo serijal pogledajte naš prvi članak ovde.

Izvor: tokoviosiguranja.edu.rs