Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Koliko se čeka na isplatu osiguranja – nematerijalna šteta

Koliko se čeka na isplatu osiguranja – nematerijalna šteta

Objavljeno: 28/09/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-osiguranje-materijalna-šteta-vremenski-rok-za-isplatu-drugi-deo

Kod isplate nematerijalne štete, prilikom aktivacije polise osiguranja, nešto je duži rok nego za isplatu materijalne štete. Kod nematerijalnih šteta, u slučaju da odštetni zahtev nije dobro popunjen, osiguravajuća kuća ima rok od 90 dana da proceni osnov i visinu odštetnog zahteva te da dostavi obrazloženu ponudu oštećenom. Nakon što se dostavi obrazložena ponuda osiguravajuća kuća ima rok od 14 dana da isplati štetu. Kao i u prošlom članku za primer smo uzeli polise osiguranja za vozila.

Razlika u vremenskom roku isplate nematerijalne štete je zbog toga što je u slučaju nezgode lice koje se tereti krivično odgovorno, a ne prekršajno. Policija nakon nezgode treba da dostavi kompletnu dokumentaciju nadležnom tužilaštvu. Sve ovo produžava celu proceduru pa samim tim i vreme čekanja na isplatu štete. 

Kako bi se potraživanje nematerijalne štete mogla ostvariti na sudu potrebno je da se tužba podnese u okviru roka zastarelosti. Kod nematerijalnih šteta taj rok je 3 godine. Nakon isteka predviđenog roka nematerijalna šteta se sudskim putem, u najvećem broju slučajeva, teško može naplatiti. 

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa dugogodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi polisa osiguranja i ponuda osiguravajućih kuća, pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom

Postoje i određene situacije kada se rok za isplatu nematerijalne štete namerno probija i ne želi da se izvršiti isplata dok se krivični postupak ne završi. To se događa kod saobraćajnih nesreća gde je nešto sporno, na primer, čija je krivica nezgode. Kada dođe do ovakvog slučaja oštećeni mogu podneti tužbu protiv osiguravajuće kuće da bi u parničnom postupku dokazali krivicu drugog učesnika ili mogu sačekati da se krivični postupak protiv drugog učesnika završi. 

Načelno, preporuka je da se u ovakvim slučajevima sačeka okončanje krivičnog postupka. Nekada osiguravajuće kuće bez jasnog razloga mogu da osporavaju ono što je jasno. Takve situacije se mogu rešiti jedino sudskim putem i, u tom slučaju, najbolje je da angažujete advokata. 

Za određene situacije moguće je da će Vam prilikom naplate štete biti potreban i advokat. Posrednik u osiguranju može Vam pomoći i u tom slučaju – savetom kome i kada da se obratite.