Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Koliko se čeka na isplatu osiguranja – materijalna šteta

Koliko se čeka na isplatu osiguranja – materijalna šteta

Objavljeno: 21/09/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-osiguranje-materijalna-šteta-vremenski-rok-za-isplatu

Jedno od najčešćih pitanja klijenata nakon aktiviranja polise osiguranje jeste: “Kada će mi biti isplaćena šteta“? Uzećemo za primer polise osiguranja za vozila koje su među najčešće aktiviranim polisama. 

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju predviđa razne vremenske rokove koje osiguranje ima da isplati odštetu za materijalnu štetu. Najmanji zakonski rok za isplatu osiguranja je kod ”malih” šteta, čiji iznos ne prelazi više od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kod ovih vrsta šteta zakonski rok za isplatu osiguranja materijalne štete je 8 dana od dana podnošenja odštetnog zahteva. 

Potrebno je naglasiti da se ovaj rok odnosi i na štete za koje osiguravajuće kuće procene da su ispod 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti iako je u odštetnom zahtevu naveden veći iznos. Osiguravajuća kuća je dužna da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva. Takođe u tom roku je potrebno da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete i da izvrši isplatu štete.

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa dugogodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi polisa osiguranja pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom

Šta se dešava kada odštetni zahtev nije potpun ili ispravan? Osiguravajuća kuća je dužna da se u roku od 8 dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu zahteva i zatraži kompletiranje dokumentacije. U slučaju da osiguravajuća kuća ne može da utvrdi osnov i visinu zahteva u roku od 14 dana, potrebno je da ih utvrdi u maksimalnom roku od 45 dana.

U slučaju kada isteknu ovi rokovi, a osiguravajuća kuća ne isplati odštetu, oštećeno lice ima pravo da tuži osiguravajuće društvo. Tužba pre ovih rokova može biti odbačena kao preuranjena, a oštećeni bi bio dužan da nadoknadi troškove postupka osiguravajućoj kući. 

U slučaju da imate nedoumice u vezi naplate materijalne štete osiguranja, kontaktirajte posrednika u osiguranju koji Vam može brzo i lako pomoći.