Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Kako funkcioniše reosiguranje?

Kako funkcioniše reosiguranje?

Objavljeno: 10/06/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-sta-je-reosiguranje

Reosiguranje se može definisati kao proces kojim osiguravajuća društva prenose deo svojih rizika na druga osiguravajuća društva ili reosiguravače. To je u suštini osiguranje za osiguravače. Koje su osnovne komponente u sistema reosiguranja – pročitajte u daljem tekstu.

Ublažavanje rizika

Primarna svrha reosiguranja je ublažavanje rizika i poboljšanje finansijske stabilnosti osiguravajućih društava. Prenoseći deo svojih rizika, osiguravači smanjuju svoju izloženost velikim i katastrofalnim gubicima, šireći rizik na više poslovnih subjekata. Ova diverzifikacija pomaže u zaštiti osiguravača od preopterećenosti jednim velikim događajem, kao što je prirodna katastrofa – zemljotres, poplava i slično. 

Povećan kapacitet osiguranja

Reosiguranje omogućava osiguravajućim kućama da obezbede polise svojim klijentima za koje bi inače smatrali da su previše rizične i možda ih ne bi odobrili. Na taj način osiguravajuće kuće imaju pristup dodatnom kapitalu omogućavajući im da preuzmu veće rizike i ponude veća pokrića osiguranicima. 

Sve informacije u vezi osiguranja možete dobiti upitom na stranici kontakt ili pozivom na telefon. Obratite nam se – mi smo posrednici u osiguranju sa višegodišnjim iskustvom!

Procena budućih rizika

Osiguravajuća društva pažljivo analiziraju istorijske podatke za procenu budućih potraživanja. Međutim, neočekivani događaji i veliki gubici mogu premašiti ove procene. Reosiguranje pomaže u tom slučaju da se nastavi sa pružanjem finansijske podrške osiguraonicima kada dođe do nepredviđenih i značajno većih gubitaka od planiranih. 

Globalni pristup

Reosiguranje funkcioniše na globalnom nivou, omogućavajući osiguravajućim kompanijama da se uključe na međunarodno tržište. Na taj način je moguće pokriti rizike u različitim delovima sveta. Takođe su olakšane međunarodne poslovne transakcije i na taj način se promoviše rast i širenje osiguravajućih društava na različitim tržištima.

Razumevanjem značaja reosiguranja klijentima je važno da shvate bezbednost svog novca koji je investiran u polise osiguranja. Sve nedoumice može Vam brzo i lako razrešiti posrednik u osiguranju koji dugoročno sarađuje sa mnoštvom osiguravajućih kuća. Obratite se Vašem posredniku u osiguranju na vreme.