Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Da li je novac kod osiguravajućih kuća siguran?

Da li je novac kod osiguravajućih kuća siguran?

Objavljeno: 01/06/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-sigurnost-novca-kod-osiguravajucih-kuca

Osiguravajuća društva imaju vitalnu ulogu u zaštiti pojedinaca i preduzeća od nepredviđenih rizika, stoga je važno razumeti sigurnost svojih sredstava kada ih poveravate osiguravajućem društvu. 

Regulatorni okvir

Osiguravajuća društva rade u okviru regulisanog okruženja, pod nadzorom državnih organa i regulatornih tela. Pre nego što osiguravajuća kuća uopšte može da posluje mora da ispuni specifične uslove za licenciranje i da prikaže dovoljan kapital. Regulatorni organi prate finansijsko stanje osiguravajućih društava kroz redovne revizije i preglede.

Upravljanje rizikom i solventnost

Osiguravajuća društva moraju efikasno upravljati rizikom. Analize i predviđanja omogućuju im održavanje odgovarajućih rezervi za pokriće potencijalnih šteta. Od osiguravajućih kuća se zahteva da održavaju određeni nivo solventnosti, tako da imaju dovoljno sredstava da ispune svoje obaveze prema osiguranicima.

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa višegodišnjim iskustvom. Odabraćemo polisu osiguranja koja Vam najviše odgovara brzo i lako. Sva pitanja možete nam postaviti na stranici kontakt ili nas pozvati telefonom.

Reosiguranje

Osiguravajuća društva prenose deo svojih rizika na reosiguravače, koji pristaju da plate deo nastalih šteta u zamenu za premije od osiguranja. Diverzifikacijom rizika, osiguravajuća društva smanjuju verovatnoću da budu preplavljena velikim brojem isplata šteta usled jednog velikog neplaniranog događaja kao što su zemljotresi ili poplave.

Udruženja za garanciju osiguranja

Dodatni nivo zaštite osiguranicima su udruženja za garantovanje osiguranja. Ovakva udruženja obično vrše zaštitu osiguravajućih društava i obezbeđuju nadoknadu osiguranicima u slučaju nesolventnosti osiguravača odnosno u slučaju bankrota osiguravajuće kuće. 

Iako nijedna investiciona ili finansijska institucija nije potpuno bez rizika, novac koji ulažete u osiguranje je višestruko zaštićen. Ako imate pitanja u vezi osiguranja posavetujete se sa posrednikom u osiguranju koji sarađuje sa više desetina osiguravajućih kuća.