Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Vodič za KASKO osiguranje

Vodič za KASKO osiguranje

Objavljeno: 21/08/2019

Kada osiguravač odbija da isplati odštetu?

Gruba nepažnja i namera

Polisa kasko osiguranja štiti vozača od štete na njegovom vozilu nezavisno od toga da li je on izazvao saobraćajnu nezgodu ili ne, ali postoje slučajevi i kada ovo ne važi.

Osiguravajuća kuća nije obavezna da isplati odštetu vozaču koji je grubom nepažnjom ili namerno napravio saobraćajni prekršaj.
Pod „grubom nepažnjom“ ili namerom smatra se i prolazak kroz crveno svetlo.

Ukoliko u policijskom zapisniku stoji prolazak kroz crveno svetlo kao uzrok nezgode, osiguravajuća kuća neće pokriti štetu.

Pod „grubom nepažnjom“ ili namerom pored prolaska kroz crveno svetlo smatra se preticanje na mestu gde je to izričito zabranjeno, prekoračenje brzine za više od 50km/h i upravljanje vozilom u suprotnom smeru od dozvoljenog.

Ukoliko u policijskom zapisniku stoji neki od ovih prekršaja kao uzrok nezgode, osiguravajuća kuća neće pokriti štetu.

Alkohol, narkotici i vožnja bez dozvole

Slična je situacija i ukoliko je vozač koristio narkotike, imao više od zakonom predviđene količine alkohola u krvi, vozio bez dozvole za odrđenu kategoriju i ukoliko je upravljao vozilom pod zabranom.

Ukoliko u policijskom zapisniku stoji neki od ovih prekršaja kao uzrok nezgode, osiguravajuća kuća ne mora da isplati odštetu.

Zimske gume

Ukoliko u policijskom zapisniku stoji da je vozač načinio prekršaj i izazvao nezgodu usled korišćenja neadekvatnih pneumatika, odnosno nije koristio zimsku opremu suprotno Zakonu o saobraćaju na putevima, osiguravajuća kuća ne mora da isplati odštetu.

Naime, u periodu od 1. novembra do 1. aprila kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice neophodno je koristiti zimsku opremu, a pod tim se podrazumeva da putnička i laka teretna vozila na sva četiri točka moraju imati zimske pneumatike sa minimalnom dubinom šare od četiri milimetra, kao i lance za sneg gde je to regulisano saobraćajnim znakom. Ukoliko se u pomenutom periodu na adekvatan način ne koristi navedena zimska oprema, vozilo se smatra tehnički neispravnim (u skladu sa zakonom) i osiguravač nije u obavezi da isplati štetu po osnovu polise kasko osiguranja.

Oštećenje vozila: za vreme prevoza drugim vozilom na kopnu, unutrašnjim vodama i morima

Ukoliko dođe do direktne ili indirektne štete i troškova koji su nastali za vreme prevoza drugim vozilom na kopnu, unutrašnjim vodama i morima, osiguravajuća kuća ne mora da isplati odštetu.

Imajte ovo na umu kada na bilo koji način transportujete svoje vozilo i proverite da li prevoznik poseduje polisu kojom je osigurao svoju odgovornost na osnovu koje biste mogli da potražujete naknadu za eventualna oštećenja.

Krađa vozila

Ukoliko je u momentu krađe vozilo bilo otključano ili su se u vozilu nalazili ključevi od vozila, osiguravajuća kuća ne mora da isplati odštetu.

Smatra se da je vozilo bilo otključano ako osiguranik, odnosno lice koje je osiguranik ovlastio za upotrebu vozila, ili lice koje je držalac vozila po ovlašćenju osiguranika, prilikom prijave štetnog događaja osiguravaču ne preda sve originalne primerke ključeva od vozila.

Imajte ovo na umu uvek kada napuštate svoje vozilo!

kasko

Vučenje vozila – šlepovanje

Osiguravajuća kuća ne mora da isplati odštetu po osnovu kasko osiguranja, ukoliko su direktne ili indirektne štete i troškovi nastali tokom vučenja vozila na nepropisan način, gde je vučno ili vučeno vozilo predmet osiguranja.

Imajte ovo na umu uvek kada je u pitanju vučenje vozila, bilo da vozilo koristite u svrhu pomoći drugim učesnicima u saobraćaju ili da drugi učesnici u saobraćaju pomažu vama!

SAVET

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze osiguravača.