Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Vinkulacija u osiguranju

Vinkulacija u osiguranju

Objavljeno: 18/04/2024

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-vinkulacija

Vinkulacija se u pravu odnosi na ograničenje i vezivanje imovine ili prava zbog osiguranja određenog duga ili obaveze. Veoma često se primenjuje kod osiguranja u slučaju kad osiguravajuća kuća zahteva vinkulaciju sredstava ili prava. Na taj način se osigurava da će u slučaju štete ili neispunjenja ugovornih obaveza biti namirene obaveze prema osiguraniku.

Krediti koji zahtevaju obezbeđenje u vidu polise osiguranja, potrebno je da imaju polisu koja je vinkulirana na banku. Uzmimo za primer životno osiguranje gde pravo naplate po toj polisi ima banka, a ne porodica kada se desi osigurani slučaj. Banka se prvo naplaćuje od osiguravajuće kuće kako bi namirila svoj dug dok porodici ostaje, na primer, stan u vlasništvu bez dugovanja.

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa višegodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi polisa osiguranja pošaljite nam upit na stranici Kontakt ili nas pozovite telefonom

Glavna svrha vinkulacije je zaštita interesa kreditora ili drugih strana koje imaju finansijski interes u slučaju smrti ili nekog drugog događaja koji je obuhvaćen osiguranjem. Bez vinkulacije postoji rizik da osigurana suma bude isplaćena drugim licima ili da se koristi na način koji nije u skladu sa dogovorom.

Osim toga, vinkulacija može biti korisna i za samog osiguranika. Na primer, u slučaju kada osiguranik želi da osigura svoj kredit ili hipoteku, vinkulacija omogućava da se garantuje da će sredstva biti dostupna za isplatu duga u slučaju nepredviđenih okolnosti. 

Vinkulacija se primenjuje na razne vrste imovine ili prava, a to mogu biti nekretnine, novčani depoziti, deonice, vrednosni papiri, vozila…

Kroz pravilno vođenje i primenu vinkulacije, osiguravajuća društva i osiguranici mogu biti mirni da će osigurane sume biti isplaćene u skladu sa dogovorom i da će finansijski interesi biti zaštićeni u slučaju nepredviđenih okolnosti.