Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Upravljanje sopstvenim rizicima – Kako razumeti rizik u osiguranju?

Upravljanje sopstvenim rizicima – Kako razumeti rizik u osiguranju?

Objavljeno: 23/05/2024

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-razumevanje-rizika

Svaki pojedinac se tokom života susreće sa raznim rizicima, gotovo svakodnevno. Na pojedine rizike ne može se u potpunosti uticati ali postoje i oni od kojih se može osigurati obezbeđivanjem adekvatne polise osiguranja. Pročitajte u članku pred Vama neke osnovne formulacije rizika i principe po kojima funkcionišu.

Rizik da Vas udari grom je izuzetno mali ali postoji. U gradskim sredinama i generalno na putevima učestvujući u saobraćaju kao vozač ili pešak takođe povećavate rizik od nesrećnog ishoda ali to nije razlog da se ne krećete. 

Ljudi tokom života nauče da upravljaju svakodnevnim rizikom kako bi ga smanjili na najmanju moguću meru. Razvijanjem jednostavnih strategija moguće je upravljati svakodnevnim rizicima kako što je oprezna vožnja, zaključavanje stana ili kuće, vođenje računa o vrednim stvarima u torbi (mobilni telefon, novčanik, ključevi itd.).

Konekta plus – Vaš pouzdan posrednik u osiguranju sa dugogodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi polisa osiguranja pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom. 

Kako bi ste ipak sveli rizike na najmanju moguću meru tu su polise osiguranja čija je svrha prenošenje rizika iz okruženja sa pojedinca na osiguravača, odnosno, na osiguravajuću kuću – sklapanjem ugovora o osiguranju. Na ovaj način se pojedinac štiti od opasnosti, odnosno, rizika koji mu potencijalno mogu ugroziti život ili pričiniti štetu na imovini. Takvi rizici su u stvari potencijalno mogući u budućnosti, neizvesni su i nezavisni od volje pojedinca.

Rizik se u osnovi računa tako što se množi vrednosti gubitka koji je nastao određenim događajem sa njegovom učestalošću ili verovatnoćom nastanka.

Iznos na koji ste se obavezali da kao ugovarač platite osiguravajućoj kući, odnosno osiguravaču, je premija osiguranja i ona se izračunava na principu velikih brojeva, odnosno verovatnoće nastupanja osiguranog slučaja. Premija koju osiguravajuća kuća prikuplja dolazi od velikog broja ljudi, odnosno ugovarača osiguranja. Oni se osiguravaju od istog rizika i osnovna je pretpostavka da će izvestan broj osiguranika zaista imati štetu koja može biti materijalna ili nematerijalna.

Budite oprezni i upravljajte rizicima na način da se što bolje obezbedite kroz adekvatne polise osiguranja jer samo na taj način možete biti potpuno mirni, bezbrižni i bezbedni.