Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Upotreba dronova u osiguranju

Upotreba dronova u osiguranju

Objavljeno: 20/06/2024

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-upotreba-dronova-u-osiguranju

Industrija osiguranja je konstantno u potrazi za novim tehnologijama koje mogu poboljšati efikasnost, tačnost i brzinu pružanja usluga. Dronovi predstavljaju jedan od tehnoloških napredaka koji transformiše način na koji osiguravajuće kuće olakšavaju i ubrzavaju svoje operacije, od procene štete do prevencije rizika. 

Primena dronova u osiguranju

Procena štete

Dronovi su korisni za procenu štete nakon prirodnih katastrofa kao što su poplave, zemljotresi ili uragani. Oni mogu brzo i bezbedno pregledati teško dostupna područja, snimajući visokokvalitetne fotografije i video zapise koji omogućavaju osiguravajućim kućama da precizno procene štetu bez rizika po ljudske živote.

Inspekcija imovine

Osiguravajuće kompanije takođe koriste dronove za inspekciju velikih ili teško dostupnih objekata, poput krovova, poljoprivrednih površina i industrijskih postrojenja. Ovi pregledi i snimci iz vazduha mogu otkriti potencijalne probleme pre nego što narastu, pomažući u prevenciji štete i smanjenju troškova osiguranja.

Konekta plus – vaš pouzdan posrednik u osiguranju sa dugogodišnjim iskustvom. Za sve informacije o osiguranju i polisama pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom

Prevencija rizika

Dronovi opremljeni senzorima mogu prikupljati podatke o okruženju, uključujući temperaturu, vlažnost i druge faktore koji mogu uticati na rizik od požara ili drugih katastrofa. Ovi podaci omogućavaju osiguravajućim kućama da preduzmu preventivne mere i obaveste klijente o potencijalnim opasnostima.

Prednosti korišćenja dronova

Glavne prednosti upotrebe dronova su efikasnost i ušteda vremena kao i smanjenje operativnih troškova. Tehnologija takođe omogućava precizniju procenu štete i rizika, a tu je  poboljšana sigurnost jer se smanjuje potreba za ljudskim radom u opasnim situacijama.

Dronovi su alat sadašnjosti i budućnosti industrije osiguranja koji su u službi klijenata ali i svih zaposlenih u osiguranju kako bi brzina i kvalitet usluge stalno napredovao i išao u korak sa novim izazovima.