Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Totalna i delimična šteta na vozilu – kako se računa?

Totalna i delimična šteta na vozilu – kako se računa?

Objavljeno: 10/06/2021

Kako se utvrđuje da li je šteta na vozilu delimična ili totalna? Koja je kasko polisa najbolja za Vaše vozilo? Pozovite posrednika u osiguranju koji će Vam dati prave smernice prilikom odabira kasko polise za Vaše vozilo.

Nakon procene štete na vozilu koju vrši procenitelj i dobijanja Zapisnika o oštećenju, na red dolazi obračun štete. 

Delimična šteta na vozilu

Obračun po računu

Isplata štete na osnovu računa servisa koji je izvršio popravku oštećenog vozila.

Obračun po predračunu

Dostava predračuna za delove i radove, a da vozilo još nije popravljeno, na osnovu koga će osiguravač izvršiti obračun štete.

Obračun po sporazumu

Obračun koji se radi u skladu sa internim normativima i cenovnicima osiguravača. Cena radnog sata i potrošnog materijala se obračunavaju u skladu sa internim pravilima društva, koji su u skladu sa tržišnim uslovima za ovakve usluge.

Za sve informacije u vezi izbora kasko polise osiguranja vozila, pozovite nas telefonom ili nam pošaljite upit

Totalna šteta na vozilu

Totalna šteta predstavlja razliku vrednosti vozila u trenutku nastanka osiguranog slučaja i iskoristivog dela ostatka vozila. 

Tehnička totalna šteta 

Obračunava se kada popravka vozila zbog stepena oštećenja nije moguća. Tu spadaju teško havarisana vozila, vozila izgorela u požaru ili vozila jako oštećena određenim spoljnim uticajima (poplava, zemljotres…).

Ekonomski totalna šteta 

Ovo je najčešći oblik totalne štete i obračunava se onda kada popravka vozila prelazi tržišnu vrednost vozila umanjene za vrednost ostatka.