Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Šta je franšiza u osiguranju?

Šta je franšiza u osiguranju?

Objavljeno: 19/10/2023

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-franšiza-u-osiguranju

Franšiza u osiguranju predstavlja doprinos ili udeo koji osiguranik snosi u slučaju štete. Ovaj udeo može biti izražen kao određeni procenat ukupne štete ili kao apsolutni iznos. Franšize su standardna praksa u kasko osiguranju.

Vrste franšiza

Integralna franšiza u osiguranju

U slučaju integralne franšize osiguranje ne pokriva štetu do iznosa franšize, a prekoračeni iznos se pokriva osiguranjem. Na primer, ako je ugovorena integralna franšiza od 50000 dinara i nastala šteta iznosi 80000 dinara, osiguranje će pokriti samo preostalih 30000 dinara.

Odbitna franšiza u osiguranju

Odbitna franšiza podrazumeva da osiguranik učestvuje u svakoj šteti do određenog iznosa. Na primer, ako je odbitna franšiza od 10000 dinara i šteta iznosi 50000 dinara, osiguranik će snositi prvih 10000 dinara troška, a osiguranje će pokriti preostalih 40000 dinara.

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa višegodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi osiguranja pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom

Proporcionalna franšiza u osiguranju

Kod proporcionalne franšize, osiguranik učestvuje u svakoj šteti u određenom procentu od štete koja je nastala.

Kombinovana franšiza u osiguranjnu

Franšiza može biti ugovorena i kao kombinacija apsolutnog iznosa i procentualnog učestvovanja. Na primer, ugovor može predvideti da osiguranik učestvuje u šteti sa najviše 5% ili najmanje određenog apsolutnog iznosa.

Važno je napomenuti da osiguranik mora pažljivo proučiti uslove franšize pre nego što zaključi osiguranje kako bi bio svestan svojih obaveza u slučaju štete. Franšiza nije zakonski definisan pojam i obično se reguliše ugovorom o osiguranju.