Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Osiguranje poljoprivrednih proizvoda u hladnjačama

Osiguranje poljoprivrednih proizvoda u hladnjačama

Objavljeno: 13/10/2022

Kriza u Ukrajinu i problem sa izvozom negativno je delovala na agrar. Spoljni uticaj na domaće proizvođače mnoge je zatekao, pa se pojavio problem sa izvozom sirovina, posebno onih koje ne mogu dugo da stoje. Zbog nemogućnosti da se utiče na višu silu i nepredvidive faktore, mnogi poljoprivrednici su se odlučili da osiguraju svoju imovinu.

Pored mašina za proizvodnju koje se najčešće osiguravaju, a posebno one koje su obezbeđene putem kredita, porastao je motiv za osiguranje robe u hladnjači. 

Pored osiguranja same hladnjače, polisama osiguranja se pokriva roba i zalihe koje su spremne za prodaju ili dalju preradu u izgrađenim hladnjačama, komorama za hlađenje, tunelima za zamrzavanje, firmama za proizvodnju i preradu hrane, trgovinama, veletrgovinama, lukama…

Konekta plus – Vaš pouzdani posrednik u osiguranju i asistent prilikom aktivacije polise osiguranja. Za sve informacije u vezi osiguranja pošaljite nam upit ovde ili nas pozovite telefonom

Neki od osnovnih rizika koji su pokriveni: 

Požar 

Udar groma

Oluja

Grad

Eksplozija

Udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat

Provalna krađa

Oštećenje uređaja za hlađenje ili nestanak električne energije koji može poremetiti zadate uslove i parametre hlađenja

Neki od dopunskih rizika koji se mogu ugovoriti:

Poplava, bujica i kao rezultat toga visoka voda

Klizište i odron zemljišta

Snežna lavina

Iscurenje tečnosti (lekaža)

Na vreme obezbedite polisu osiguranja robe i zaliha u hladnjači, duga i energetski nestabilna zima je pred nama. 

konekta-plus-beograd-osiguranje-robe-i-zaliha-u-hladnjaci