Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Najčešće prevare osiguranja i kako se otkrivaju?

Najčešće prevare osiguranja i kako se otkrivaju?

Objavljeno: 20/04/2023

Prevare osiguravajućih kuća su kriminalne aktivnosti u cilju dobijanja finansijske koristi na koju pojedinac nema pravo. Radi se o ozbiljnom prekršaju koji može imati pravne posledice kao što su novčana kazna i zatvor.

Jedna uobičajena vrsta prevare u osiguranju je kada pojedinac podnese lažni zahtev za aktiviranje polise osiguranja kako bi dobio isplatu koja mu sleduje. To može biti preuveličavanje vrednosti potraživanja, lažno predstavljanje okolnosti koje su dovele do određenog incidenta ili potpuno izmišljanje potraživanja. Ovu vrstu prevare često vrše pojedinci koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama i traže brz način da zarade novac.

Drugi čest oblik prevare osiguravajućih kuća je kada pojedinac pogrešno dostavi svoje lične podatke kako bi omogućio nižu premiju osiguranja. Tu spada pogrešno informisanje o godini rođenja, vozačkom dosijeu ili medicinskoj istoriji. 

Još jedna uobičajena vrsta prevare osiguranja je kada pojedinac namerno ošteti ili prikrije sopstvenu imovinu kako bi dobio isplatu od osiguravajuće kuće. To može biti namerno nanošenje štete automobilu, kući i imovini ili fiktivno otuđenje automobila i imovine.

Konekta plus – posrednik u osiguranju sa dugogodišnjim iskustvom. Za sve informacije u vezi osiguranja pošaljite nam upit ovde ili nas pozovite telefonom

U cilju borbe protiv prevare u osiguranju, mnoge osiguravajuće kompanije su implementirale sisteme za otkrivanje prevara koji su tako programirani da identifikuju lažne zahteve. Ovi sistemi koriste sofisticirane algoritme i tehnike analize podataka koji identifikuju uobičajene obrasce ponašanja koji se koriste prilikom prevare.

Pojedinci za koje se utvrdi da su počinili prevaru mogu se suočiti sa ozbiljnim pravnim posledicama. Pored novčanih i zatvorskih kazni, takođe se može potraživati da nadoknade gubitke koje su prouzrokovali osiguravajućoj kući.

Ako ste ikada pomislili da prevarite osiguravajuću kuću treba da imate na umu da su svi obrasci prevare već odavno identifikovani i sve teže ih je ponavljati. Ako imate probleme sa osiguravajućim kućama, obratite se posredniku u osiguranju koji će Vas posavetovati i sigurno pronaći adekvatno rešenje na obostranu korist.

konekta-plus-posrednik-u-osiguranju-prevare-osiguranja