Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Kako osiguravajuće kuće određuju premiju osiguranja?

Kako osiguravajuće kuće određuju premiju osiguranja?

Objavljeno: 16/03/2023

Troškovi osiguranja mogu značajno da variraju od klijenta do klijenta, bez obzira da li se radi o pojedincu ili preduzeću. Iznos koji klijent plaća za osiguranje naziva se premija, odnosno cena osiguranja. Različiti faktori određuju visine premiju, a evo nekih osnovnih koji na nju utiču. 

Procena rizika

Prvi korak u određivanju premije osiguranja je procena rizika koji klijent predstavlja za osiguravajuću kuću. Uzmimo na primer kasko osiguranje. Mlad i neiskusan vozač je rizičniji od starijeg vozača koji ima čist dosije i nije do sada aktivirao polise osiguranja. Osiguravajuće kuće koriste različite podatke za procenu rizika klijenta, kao što su starost, pol, zanimanje, kreditni skor, istoriju potraživanja, vozački dosije. 

Procesiranje podataka

Kada se procena rizika završi, osiguravajuća kuća razmatra aplikaciju klijenta. Na osnovu prikupljenih podataka osiguravajuće kuće utvrđuju visinu premije koja je adekvatna na osnovu dobijenih informacija.  

Konekta plus – iskusan posrednik u osiguranju. Za sve informacije u vezi osiguranja pošaljite nam upit ovde ili nas pozovite telefonom. 

Procena aktuara

Aktuari su stručnjaci za kvantifikovanje rizika i upravljanje rizicima. Oni koriste statističke modele za predviđanje verovatnoće određenih događaja. Osiguravajuća društva koriste aktuare za određivanje premije osiguranja koja tačno odražava rizik osiguranja određene osobe ili imovine. 

Konkurencija

Analiza konkurencije još jedan je od načina za određivanje visine premije osiguranja. Cilj analize jeste da se stope premije usklade sa ostalim ponudama na tržištu, kako bi se osigurala konkurentnost i dugoročno održavanje profitabilnosti. 

Pre nego što se odlučite za bilo koju osiguravajuću kuću, dobro proučite različite ponude, jer se one mogu značajno razlikovati. Posebno je to bitno kod polisa na duži vremenski rok, kakve su premije za životno osiguranje. Kontaktirajte posrednika u osiguranju koji može za Vas veoma brzo i lako odabrati polisu osiguranju koja će najbolje odgovarati Vašim potrebama.