Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Izaberite putno zdravstveno osiguranje prema Vašim potrebama

Svrha putovanja posebno turističkog jeste uživanje koje možete pokvariti ako stalno mislite o tome da Vam se može desiti nešto nepridviđeno. Putno zdravstveno osiguranje omogućiće Vam da bezbrižno putujete i budite mirni u slučaju da se nepredviđene okolnosti na putu zaista i dogode.

Pozovite posrednika u osiguranju i odaberite polisu putnog zdravstvenog osiguranja prema svojim potrebama. 

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno ili grupno (više od 10 putnika), kao i porodično (roditelji i deca do 19 godina).

U zavisnosnosti od osiguravajuće kuće, posrednik u osiguranju može Vam ponuditi različite polise osiguranja koje obuhvatuju pokriće troškova različitih vrsta.

Uglavnom stanadardne i najčešće polise putnog zdravstvenog osiguranja pokrivaju sledeće troškove prilikom iznenadne bolesti ili povrede na putu:

  • Ambulantno lečenja
  • Nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
  • Prevoz do najbliže zdravstvene ustanove ili bolnice
  • Bolničko lečenje
  • Prevoz u državu prebivališta
  • Manje stomatološke intervencije
  • Određene druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Budite odgovorni prema sebi i svojoj porodici, posebno ako putujete sa decom. Obezbedite polisu osiguranja na vreme, brzo i lako. Pozovite nas telefonom ili ako želite pošaljite upit putem stranice kontakt