Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o.

Kao odgovorni posrednik u osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o. za svoje klijente:

Analizira postojeće osiguravajuće pokriće;
Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za osiguranjem;
Ukazuje na detalje ponuđenih pokrića;
Svojim načinom rada utiče da se umanji veliko administriranje kod poslova osiguranja i klijentu štedi vreme i angažovanje zaposlenih;
Obezbeđuje najbolje uslove i cenu na tržištu, kroz već dokazanu snagu velikog kupca;
Prati naplatu i dospevanje obnove osiguranja;
Učestvuje u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta;
Obavlja i druge usluge iz domena delatnosti Društva.
Naše usluge su vezane za sve vrste osiguranja.

Koja osiguranja postoje?
Prema Zakonu o osiguranju, postoje dve grupe osiguranja:

životna i neživotna.

Životna osiguranja obuhvataju osiguranje kod kojih je život, odnosno zdravlje osigurano. Mešovito životno osiguranje Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao ranije, ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi.
Neživotna osiguranja obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja: osiguranje od posledica nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila, osiguranje robe u prevozu, osiguranje imovine, osiguranje kredita, osiguranje pomoći na putovanju i druge vrste neživotnih osiguranja.

Zašto je osiguranje potrebno?
Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može nastati.
Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: elementarnih nepogoda, požara, poplave, povrede na radu, gubitka prtljaga prilikom putovanja.
Takođe, možete se osigurati od događaja koji su izvesni, kao što su npr. nedovoljni prihodi u starosti.
Osiguranje je ekonomska nužnost, a dilema može postojati samo kod izbora od kojih rizika se zaštititi i kod izbora osiguravača. Prilikom potpisivanja ugovora o osiguranju morate biti tačno i potpuno informisani o konkretnoj vrsti osiguranja i biti svesni šta osiguranje tačno obezbeđuje kao ekonomsku zaštitu za plaćenu premiju.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze osiguravajućeg društva.

Upravo zbog toga mi smo tu za Vas, jer verujemo da biti srećan i uspešan znači napraviti pravi izbor!
Dakle, brokeri osiguranja kao posrednici u osiguranju u zavisnosti od želja i potreba svojih klijenta, savetuju pri izboru vrste osiguranja, procenjuju rizike od kojih se treba osigurati i na koji način.