Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Konekta Plus > Vesti > Dopunsko kasko osiguranje vozila

Dopunsko kasko osiguranje vozila

Objavljeno: 26/08/2021

Ugovorom o kasko osiguranju vozila osiguravač se obavezuje da će nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu kao i na drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a osiguranik se obavezuje za to platiti premiju osiguranja.

Vozila za koja se može zaključiti polisa kasko osiguranja, ako se izuzmu posebni oblici osiguranja su: 

 • Putnički automobili
 • Teretna vozila i autobusi
 • Vučna vozila,
 • Specijalna motorna vozila,
 • Priključna vozila
 • Vozila na popravci
 • Radna vozila
 • Šinska vozila

Za sve informacije u vezi kasko osiguranja vozila i odabire polise osiguranja pozovite svog posrednika u osiguranju ili nam pošaljite upit na stranici kontakt.

Postoje 3 vrste kasko osiguranja vozila: potpuno kasko osiguranje, delimično kasko osiguranje i dopunsko kasko osiguranje.

Šta predstavlja dopunsko kasko osiguranje?

Polisu dopunskog kasko osiguranja moguće je ugovoriti samo uz potpuno kasko osiguranje i ono se odnosi na: 

 • Osiguranje od krađe
 • Osiguranje od utaje od strane lica kojem je dato na korišćenje
 • Osiguranje troškova iznajmljivanja zamenskog vozila
 • Osiguranje pomoći na putu
 • Auto nezgodu
 • Osiguranje reklamnih i drugih natpisa na vozilu
 • Osiguranje ličnog prtljaga i alata za profesionalnu upotrebu

Izaberite kasko polisu osiguranja koja najbolje odgovara Vašim potrebama. Pozovite Vašeg posrednika u osiguranju sa dugogodišnjim iskustvom.