sr / en
Neživotna osiguranja
Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o.

Šteta načinjena imovini trećih lica
Karakteristični proizvodi za ovu grupu osiguranja su:

 • osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila (autoodgovornost), vazuhoplova i plovila - za slučaj da je šteta pričinjena vašim prevoznim sredstvom,
 • osiguranje od odgovornost iz delatnosti - advokat, stomatolog, prevoznik, građevinsko preduzeće, posrednik u osiguranju i sl.,
 • ostala osiguranja od odgovornosti.

Šteta načinjena trećim licima
Karakteristični proizvodi za ovu grupu osiguranja su:

 • osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, vazuhoplova i plovila - za slučaj da je šteta pričinjena vašim prevoznim sredstvom,
 • osiguranje od odgovornost iz delatnosti - advokat, stomatolog, prevoznik, građevinsko preduzeće i sl.,
 • zelena karta - za slučaj da u inostranstvu pričinite štetu licima.

Šteta načinjena Vašoj imovini
Karakteristični proizvodi za ovu grupu osiguranja su:

 • osiguranje motornih vozila, plovnih objekata (kasko osiguranje),
 • osiguranje imovine od požara, izliva vode, poplave i drugih opasnosti,
 • ostala osiguranja imovine - stvari u domaćinstvu, osiguranje stakla od loma, provalnih krađa i razbojništava, objekata u izgradnji i montaži, useva i plodova, osiguranje računara, zaliha i sl.,
 • osiguranje robe u transportu
 • osiguranje kredita
 • osiguranje pomoći na putu

Osiguranje za slučaj bolesti i povrede
Karakteristični proizvodi za ovu grupu osiguranja su:

 • osiguranje lica od posledica povrede - za vreme obavljanja redovnog posla ili izvan njega,
 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje - obezbeđuje viši standard zdravstvene zaštite i viši standard usluga od onih koje pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu (putno osiguranje), i dr.