sr / en
O nama
Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o.
PIB: 107216189
Matični broj: 20757388
Račun: 160-0000000359514-77
Datum osnivanja: 25.08.2011.
Adresa: Jurija Gagarina 36d, 11070 Novi Beograd, Srbija

Kažu da je u životu veoma važno napraviti prioritete. Većina se slaže da su pravi prioriteti zdravlje i porodica.

Dok se na tržištu osiguranja pojam "broker" ili "posrednik" prvenstveno povezuje sa posredovanjem u osiguranju imovine ili neživotnim osiguranjima, glavni fokus Konekte plus d.o.o. je osiguranje života i zdravlja.

Na osnovu ugovorene premije u 2012. godini, Konekta plus d.o.o. postaje lider među posrednicima u oblasti životnih osiguranja u Srbiji. U isto vreme, Konekta plus d.o.o. ostvarila je značajno povećanje tržišnog udela u neživotnom osiguranju, prvenstveno u kasko osiguranju, osiguranju imovine i kolektivnom osiguranju zaposlenih.

Deo tima Konekte plus d.o.o.

Goran Jevtić
Director

Telefon:
+381 60 0333 105
E-mail

Milka Lukić
Founder

Telefon:
+381 60 0333 114
E-mail

Miloš Magdeski
Insurance broker

Telefon:
+381 63 8418 331
E-mail

Snežana Filipović
Insurance broker

Telefon:
+381 63 8017 494
E-mail

Dragan Lukić
Chief Administrative Officer
Telefon:
+381 60 0333 102
E-mail

Vizija

Vizija Društva za posredovanje u osiguranju Konekta Plus d.o.o. je da zadrži lidersku poziciju u poslovima posredovanja u osiguranju života, da ostvari značajan tržišni udeo u neživotnim osiguranjima i zadrži i ojača odnose sa svojim partnerima.

Misija

Misija Društva za posredovanje u osiguranju Konekta Plus d.o.o. je da kao glavni savetnik u osiguranju pruža vrhunske usluge svojim klijentima i pomogne im u planiranju želja, predviđanju izazova i izgradnji izvesnosti.
Društvo će svoju viziju ostvariti na zadovoljstvo svih svojih klijenata, u isto vreme pružajući sigurnost i dobar životni standard svojim zaposlenima.

Galerija

Narodna banka Srbije je 27.7.2011. godine izdala dozvolu Društvu za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o. Beograd, za obavljanje:

  • poslova posredovanje u osiguranju.