sr / en
O nama
Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o.
Naziv: KONEKTA PLUS d.o.o. posredovanje u osiguranju Beograd
PIB: 107216189
MBR: 20757388
Račun: 160-0000000359514-77
Adresa: Jurija Gagarina 36d, 11070 Novi Beograd, Srbija
NBS licenca: G. br. 7553
Datum osnivanja: 25.08.2011.

Kažu da je u životu veoma važno napraviti prioritete. Većina se slaže da su pravi prioriteti zdravlje i porodica.

Dok se na tržištu osiguranja pojam "broker" ili "posrednik" prvenstveno povezuje sa posredovanjem u osiguranju imovine ili neživotnim osiguranjima, glavni fokus Konekte plus d.o.o. je osiguranje života i zdravlja.

Na osnovu ugovorene premije u 2012. godini, Konekta plus d.o.o. postaje lider među posrednicima u oblasti životnih osiguranja u Srbiji. U isto vreme, Konekta plus d.o.o. ostvarila je značajno povećanje tržišnog udela u neživotnom osiguranju, prvenstveno u kasko osiguranju, osiguranju imovine i kolektivnom osiguranju zaposlenih.

Deo tima Konekte plus d.o.o.

Dragan Lukić
Direktor
|CEO|

Telefon:
+381 60 0333 102
E-mail

Jelena Borovčanin
Neživotna osiguranja
|Chief Non-Life Officer|

Telefon:
+381 64 2040 711
E-mail

Aleksandar Manić
Posrednik u osiguranju
|Insurance broker|

Telefon:
+381 65 2312 377
E-mail

Snežana Filipović
Posrednik u osiguranju
|Insurance broker|

Telefon:
+381 63 8017 494
E-mail

Milen Zlatanović
Marketing
|CMO|

Telefon:
+381 60 3003 113
E-mail

Vizija

Vizija Društva za posredovanje u osiguranju Konekta Plus d.o.o. je da zadrži lidersku poziciju u poslovima posredovanja u osiguranju života, da ostvari značajan tržišni udeo u neživotnim osiguranjima i zadrži i ojača odnose sa svojim partnerima.

Misija

Misija Društva za posredovanje u osiguranju Konekta Plus d.o.o. je da kao glavni savetnik u osiguranju pruža vrhunske usluge svojim klijentima i pomogne im u planiranju želja, predviđanju izazova i izgradnji izvesnosti.
Društvo će svoju viziju ostvariti na zadovoljstvo svih svojih klijenata, u isto vreme pružajući sigurnost i dobar životni standard svojim zaposlenima.

Galerija

Narodna banka Srbije je 27.7.2011. godine izdala dozvolu (G. br. 7553) Društvu za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o. Beograd, za obavljanje:

  • poslova posredovanja u osiguranju.