sr / en
Moja ponuda
Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o.

Ispunite formular i informativna ponuda će Vam stići na e-mail...

Da bismo bili u mogućnosti da Vam predložimo odgovarajuće osigurano pokriće kroz program kasko osiguranja vozila, molimo Vas da ispunite ovaj formular. Obavezno popunite sva polja koja su označena sa *

Programi KASKO osiguranja za koje možete dobiti neobavezujuću informativnu ponudu

Podaci o predmetu osiguranja

putničko vozilo teretno vozilo
Generali Osiguranje
Milenijum Osiguranje
Uniqa Osiguranje
Wiener Städtische Osiguranje
Dunav Osiguranje
DDOR Novi Sad
AXA Osiguranje
Triglav Osiguranje

Podaci za moju ponudu

fizičko lice pravno lice